โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานรักการออม เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งบูทกิจกรรมสนุก ๆ มากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates