วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อปรับความรู้เตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาต่าง ๆ พร้อมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ มีพระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
 
 
 
 
 
เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่า นักเรียนตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และครอบครัว
การนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และพระวิทยากรเป็นอย่างดียิ่งจากพระครูวชิรธรรมทัต เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
 
 
 
 
และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
 
 
 
 

 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูต่อครู และปลูกฝังความสามัคคีปรองดองและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอันจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายพัชรพล โพธิ์เทพ และนายณัฐภูมิ แสงสว่าง นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในโอกาสรับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกกีฬาชักกะเย่อสากลทีมชาติไทย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากลชิงแชมป์โลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates