วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี โดยภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการก็ได้กำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กองลูกเสือโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้กำกับลูกเสือ จึงประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการระดมความคิดเห็นพัฒนาศักยภาพนักเรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบให้ ครูกฤษณะ ทัศนียานนท์ และครูอรรถสิทธิ์ ภิญโญ นำนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร
มี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับผลการประกวดแข่งขันนั้น ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข มอบให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
มี พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เป็นประธานสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนพรานกระต่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates