วันที่ 16 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมี นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน มี ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร, นายนิราช แสนสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 14 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน จาก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย, หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
 
 
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดและประเมินผลโดยเป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร ณ สนามสอบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และบุคลากรโรงเรียน เข้าพบ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย, นายสมาน บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน, นายแก้ว เจริญสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, นายจำนง อินทพงษ์ อดีตครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย พ.ต.อ.ภานุวัฒน์ ภูจอมเพชร, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นายสมเดช คมขำ และผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย นายอานนท์ อภิชาติตรากูล เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรในโอกาสอันดีในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates