วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม และนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครู เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 52 “นฤสรณ์ภิญญา”
ในโอกาสนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
 
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่งานแนะแนว จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
รับชมภาพกิจกรรม ม. 3
 
รับชมภาพกิจกรรม ม. 6
 
ภาพหมู่แต่ละห้องเรียน
 
ภาพรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และภาพหมู่แต่ละห้องเรียน(เพิ่มเติม)
 

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 6 โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 งานสภานักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อมุ่งหวังเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการติวภาษาอังกฤษเพิ่มพูนความรู้ สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของอำเภอพรานกระต่าย มีนายปภัสสร์ เจริญสุกาญจน์ นายกสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
โครงการติวภาษาอังกฤษเพิ่มพูนความรู้ สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของอำเภอพรานกระต่ายครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา และโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เข้าร่วม ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรกิจ ไม้แก้ว (ครูบอย) จากสถาบันภาษากาเณศ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้การสนับสนุนจาก สโมสรโรตารี่พรานกระต่าย
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates