วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาประชานุสรณ์ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ครูชรินทร์ พลลา ครูที่ปรึกษาชุมนุมดุริยางค์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนักเรียนชุมนุมดุริยางค์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรี TP Music Award 2022 จัดโดยทิพย์อีเลคโทรนิคส์ ทิพย์เคเบิ้ลทีวี ณ เวทีกลางมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และทักษะทางดนตรี ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกทางดนตรีต่อสาธารณะชน และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายฉลวย สีทอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช, ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ณ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี และกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์” ชนิดกีฬาชักเย่อ ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ณัฐภูมิ แสงสว่าง, ติณห์ภัทร ตาบุตร, ธำรงวุฒิ นารอด, ธีรเดช รอดกสิกรรม, ธีรพงศ์ บดีรัฐ, ธีรพงศ์ แสนสุข, ธีระภัทร ขอนทอง, พัชรพล โพธิ์เทพ, ภาณุพงศ์ สุวรรณพัฒน์, วุฐชัย บดีรัฐ, วุฒิชัย ขรพัฒน์ และสรวิชญ์ คำเผือก โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ครูผู้ฝึกซ้อมและครูผู้ควบคุม นายประทวน บดีรัฐ, นายถนอม จันอ้น และนายอนุสรณ์ อ่อนเขียว

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates