ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนดังกล่าวเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 26 มีนาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครู ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณอาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ครูประทวน บดีรัฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาชักเย่อ นำนักกีฬาชักเย่อเข้าร่วมพิธีมอบโอวาทนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2566 มีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมกันนี้ นายสุนทร รัตนากร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบโอวาท และชุดการแข่งขันให้แก่ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ด้วย
 
 
 

 
วันที่ 25 มีนาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครู ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณอาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
การนี้ ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เดินทางมาตรวจเยี่ยมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายประทวน บดีรัฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนฝึกซ้อมกีฬาชักเย่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) จังหวัดนครสวรรค์ มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมดังกล่าว
การนี้ มีนักเรียนเข้ามาเก็บตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2566 เพื่อให้มีการฝึกซ้อมได้เต็มที่ตลอดเวลาทั้งช่วงเช้าและเย็น มีคณะครูในโรงเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยในด้านการฝึกซ้อม และประกอบอาหารให้แก่นักกีฬาของโรงเรียนได้รับประทาน ซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และค่าใช้จ่ายในช่วงฝึกซ้อมได้รับความอนุเคราะห์จากงบประมาณของโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายในช่วงการเดินทางไปแข่งขัน สามารถสนับสนุนได้โดยโอนผ่านธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020407638731 เพื่อกีฬาชักกะเย่อ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หรือมอบโดยตรงกับครูประทวน บดีรัฐ
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates