วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การนี้ มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร
การนี้ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อม ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ต้อนรับร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีนายสิทธิโชค พะโยม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 68

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates