วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม
ทั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนจีนมากขึ้น ได้เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมี นายสราวุธ สุขมล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านยุวกาชาด พร้อมด้วย นางเกศกาญจน์ จันปอภาร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ผู้นำยุวกาชาด และยุวกาชาดโรงเรียนพรานกระต่าย เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนเสมอภาคแก่นักเรียน จำนวน 14 คน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนำทุนการศึกษาไปใช้ทางการศึกษา และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และครัวเรือนแก่ผู้ปกครอง ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงอาหารเก่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยยั้ง
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 62

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates