วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมี นายสราวุธ สุขมล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านยุวกาชาด พร้อมด้วย นางเกศกาญจน์ จันปอภาร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ผู้นำยุวกาชาด และยุวกาชาดโรงเรียนพรานกระต่าย เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงอาหารเก่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยยั้ง
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 17 มกราคม 2566 นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 1/2566 มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย นายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นางสุมิตรา สุทธวิธีสรรค์ ประธานสมาคมศิษย์เก่าฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่าย ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การประกวดนำเสนอผลงานการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือต่อไป
 
 
 
 

 
วันที่ 16 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2566 โดยมี นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน มี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates