วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
การนี้ มีนางสาววิมลรัตน์ รัชชุกลู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดทสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติสูงสุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2565 มี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบฯ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ การนี้ มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการคุมสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวทางการดำเนินการสอบดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ทั้งนี้ นำคณะผู้สังเกตการณ์สอบเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของสนามสอบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมกำกับ ติดตามการสอบให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช, ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตามอบกัปปิยภัณฑ์ และคุณกฤศมณฑน์ อำนวยพรสกุล มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ(ส่วนปีกด้านข้าง) สร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สร้างฐานเสาธงชาติ และหารายได้พัฒนาการจัดการศึกษา
โอกาสนี้ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉลวย สีทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมรับมอบ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 

 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบให้นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นแม่ข่าย ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates