วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสิทธิโชค พะโยม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 3/2566 มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย ให้เกียรติมอบรางวัลกิจกรรม Tiktok พรานกระต่ายมีอะไรดี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย สู่เยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย มีนายปภัสสร์ เจริญสุกาญจน์ นายกสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย พร้อม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิตยา ถาวร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวอมรวรรณ ยัญญทิพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งครู ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คุณทองพิน โพธิ์มาก และคุณสุนัน โพธิ์มาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 13 ทุน มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”
 
 
มีนายสนอง บุศบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่ายพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
ทั้งนี้ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "สมเด็จพระปิยมหาราช" ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฎิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates