วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบให้นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการสอบเพื่อจัดแผนการเรียนในรอบโควตา(สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบจากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม) แผนการเรียน วิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม
ทั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนจีนมากขึ้น ได้เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนเสมอภาคแก่นักเรียน จำนวน 14 คน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนำทุนการศึกษาไปใช้ทางการศึกษา และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และครัวเรือนแก่ผู้ปกครอง ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates