วันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance agreement) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วยนายเผดิม รัตถา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวธราภรณ์ สีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กันยายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบปกสมุดเวที Art Fest พรานพิทเวทีคนที่ศิลป์ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าเสาธง โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ชนิดกีฬาชักเย่อ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งกีฬากีฬาชักกะเย่อสาากล รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคลองลานวิทยา โดยมี คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “วิชาการก้าวล้ำ หัตถกรรมก้าวไกล คุณธรรมนำใจ พาเด็กไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับภัยจากความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดและอบายมุข และตรวจคัดกรองสารเสพติด ณ ห้อง โสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates