สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป. กพ. เขต 1

 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยประดู่ และนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates