การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26/2561)

 

 

...เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26/2561) ครูฟ้าอำพร สิงห์ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ครูสุภาภรณ์ ฤมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครู (ค.ศ.1)

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates