โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัล "ออมยอมเยี่ยม" จากธนาคารออมสิน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ธนาคารออมสิน  ได้มอบรางวัล "ธนาคารรักการออมยอดเยี่ยม" ให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงว่า นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้นิสัยรักการออม และรู้จักวางแผนการใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  

 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates