ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประชุมวางแผน เตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นำโดย นายสอิ้ง  กันยะมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมแล้วสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates