กิจกรรมอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนแกนนำ

 
วันที่ 14 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates