นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์” ชนิดกีฬาชักเย่อ ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ณัฐภูมิ แสงสว่าง, ติณห์ภัทร ตาบุตร, ธำรงวุฒิ นารอด, ธีรเดช รอดกสิกรรม, ธีรพงศ์ บดีรัฐ, ธีรพงศ์ แสนสุข, ธีระภัทร ขอนทอง, พัชรพล โพธิ์เทพ, ภาณุพงศ์ สุวรรณพัฒน์, วุฐชัย บดีรัฐ, วุฒิชัย ขรพัฒน์ และสรวิชญ์ คำเผือก โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ครูผู้ฝึกซ้อมและครูผู้ควบคุม นายประทวน บดีรัฐ, นายถนอม จันอ้น และนายอนุสรณ์ อ่อนเขียว

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates