กิจกรรมดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยครู และนักเรียน จัดกิจกรรมดำนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี ของนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates