ร่วมแสดงความยิน นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ย้ายรับตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.โกสัมพีวิทยา

 
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงความยินกับ นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีนางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา พร้อม ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมแสดงความยินกับนางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates