การประชุมออนไลน์สร้างความตระหนักร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน (ระยะกลางน้ำ)

…เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพรานลานไทร ร่วมให้การต้อนรับ รองฯ สุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในโอกาสเดินทางมาเปิดการประชุมออนไลน์สร้างความตระหนักร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน (ระยะกลางน้ำ) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทร ณ ห้องแม่ข่ายประชุมออนไลน์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทรเข้าร่วมผ่านระบบ Google Meet

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates