การนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

 

 

…เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รองฯ สุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะ ซึ่งมีนโยบายที่ติดตามคือ 1)มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 2)โรงเรียนคุณธรรมสู่องค์กรคุณธรรม 3)สถานศึกษาพอเพียง 4)หลักสูตรต้านทุจริต 5)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 6)การจัดการศึกษาเรียนรวม และ 7)สมรรถนะด้าน PISA

 

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates