กิจกรรมวันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ และการอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาให้กับนักเรียนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคเอดส์ โดยนายธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพรานกระต่ายและคณะ

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates