กิจกรรม ค่าย MOU ทักษะวิชาการพรานวิทย์ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางเคมี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

... เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา พร้อมด้วยคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะในวิชาเคมีให้กับนักเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates