น้อมจิตวันทา มุทิตา กษิณาลัย แด่ ครูศิริพร บุญมาสอน และครูลาวัลย์ คล้ายทอง

 
 
 
 
...เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ คือ คุณครูศิริพร บุญมาสอน และคุณครูลาวัลย์ คล้ายทอง ...นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูทั้งสองท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา กิจกรรมเป็นไปด้วยความรักอย่างความอบอุ่น ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและมุทิตาจิต ทั้งจะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ การดำเนินชีวิตของครูทั้งสองท่านอันเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates