โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมใจ ต้านภัย ทุจริต

 

...เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้กล่าวให้คำมั่นสัญญาและร่วมใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมการดำเนินงานผ่านการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates