การนำเสนอผลงานและการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
...เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
...เวลาประมาณ 09.00 น. มีพิธีเปิด โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน โดย นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หลังจากนั้นเริ่มการนำเสนอผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าว
...ทั้งนี้ นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและทอดบทเรียนเกี่ยวกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates