สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

 

 

...เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก นั้น ...ในการนี้ นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 มาตรวจเยี่ยมการจัดสอบฯ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ...ทั้งนี้ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้รับการสนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. จากเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยนายกอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรานกระต่าย/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันที่กำหนด อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates