โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิริกุล เก่าราชการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง

...เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนระหานวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้เดินทางส่งและร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ผอ.ศิริกุล เก่าราชการ อดีตครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา
...ในการนี้มีคณะกรรมการ อกศจ. ผู้บริหาร สพม.41 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยายเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความยินดี
...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates