"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยโปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับโปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร” ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีคณาจารย์จากโปรแกรมคณิตศาสตร์เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการบริการทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates