โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรับการนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 

...เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรับการนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามแนวนโยบาย...

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates