ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันรายการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะฯ และการประกวดแข่งขันบรรยายธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

...เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน รายการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะฯ ประเภททีมชายได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา และการประกวดแข่งขันบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศ และมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates