วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
มี ว่าที่ร้อยเอกกฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาพรานกระต่าย ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร และสมัครแอพพลิเคชั่น mymo ให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Colb) ณ โสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2566 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
พร้อมกันนี้ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิตยา ถาวร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวอมรวรรณ ยัญญทิพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายมารับราชการ
 
 

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ นางสาวนิตยา ถาวร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “ วันนวมินทรมหาราช ”
มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
 
 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งหมายถึง วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ ๙ ผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อความอยู่ดีกินดีและความผาสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาชนบท การชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา ศาสนา การเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ รวมถึงด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายโครงการ แสดงถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในทุกถิ่นฐาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates