การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567

 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ณ ศาลาธรรมจักรซันเดย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates