การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างตระหนักในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates