การอบรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ มีวิทยากรเครือข่าย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสุข มีความรู้ มีทักษะที่สำคัญ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในโลกอนาคตได้
 
 
 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates