การมอบใบรายงานผลการเรียน ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร ปพ.2

 
วันที่ 29 มีนาคม 2567 งานทะเบียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายอนุชิต อินทเสน หัวหน้างานทะเบียน พร้อมคณะครู ดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร ปพ.2 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates