การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

 
 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาร่วมการสอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และก่อนเริ่มการสอบนั้น ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ร่วมการสอบดังกล่าว มี รองฯ นิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้คุมสอบ ร่วมดำเนินการ ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates