ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 52 “นฤสรณ์ภิญญา”

 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 52 “นฤสรณ์ภิญญา”
ในโอกาสนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
 
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่งานแนะแนว จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
รับชมภาพกิจกรรม ม. 3
 
รับชมภาพกิจกรรม ม. 6
 
ภาพหมู่แต่ละห้องเรียน
 
ภาพรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และภาพหมู่แต่ละห้องเรียน(เพิ่มเติม)
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates