การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม และนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครู เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates