กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

 
ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงอาหารเก่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
และกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates