โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ มีพระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
 
 
 
 
 
เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่า นักเรียนตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และครอบครัว
การนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และพระวิทยากรเป็นอย่างดียิ่งจากพระครูวชิรธรรมทัต เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
 
 
 
 
และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates