กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูต่อครู และปลูกฝังความสามัคคีปรองดองและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอันจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates