การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเพื่อประกอบการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

 
วันที่ 3 เมษายน 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเพื่อประกอบการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา” ได้รับเกียรติจากนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพรานลานไทร เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates