โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates