ยินต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นางสาวนิตยา ถาวร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ นางสาวนิตยา ถาวร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates