การฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน เพื่อสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน เพื่อสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
 
 
 
 
ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย โรงพยาบาลพรานกระต่าย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ดำเนินการฝึกอบรมด้วยการบรรยายทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates