บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม แนะนำตัวต่อคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
พร้อมกันนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน แนะนำตนเองแก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเชิญชวนไปลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียนที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates