การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรานกระต่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรานกระต่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates