กิจกรรมยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565

 
วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะวิทยากรจาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น โดยดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates