ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิภา อนุสนธิ์ ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ

 
วันที่ 18 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวพรรณิภา อนุสนธิ์ รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดเรียงความ เทิดพระคุณของพ่อ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “รักของพ่อ” จากจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มีนายกฤษณะ แสงคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates