กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565

 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม
ทั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนจีนมากขึ้น ได้เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates